Home / Thư xác nhận đăng ký cho năm học mới 2022 – 2023 tại trường Saigon South

Thông tin của Phụ huynh và học sinh

 

Nếu Quý Phụ Huynh chọn “TIẾP TỤC THEO HỌC”, vui lòng đánh dấu vào tương ứng:

 • *Lưu ý:

  • Trong trường hợp học sinh không tham gia chương trình Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe do Trường SIS sắp xếp và / hoặc Bảo hiểm y tế bắt buộc, Phụ huynh cần nộp bản sao Chương trình bảo hiểm tương đương còn thời hạn cùng với Phiếu xác nhận này cho Trường.
  • Nếu Phụ huynh không nộp bản sao Chương trình bảo hiểm tương đương nói trên, Chương trình Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe do Trường SIS sắp xếp và/ hoặc Bảo hiểm y tế bắt buộc sẽ được tiếp tục đăng ký cho học sinh.
  • Trong trường hợp này, Phụ huynh sẽ cần thanh toán cho chương trình Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe và / hoặc Bảo hiểm y tế bắt buộc mà Trường sắp xếp.
 
 
 
 
  • Tôi hiểu và xác nhận rằng trong trường hợp trường học được yêu cầu đóng cửa / hạn chế các hoạt động trong Năm học 2022-2023, việc học trực tuyến tại nhà sẽ được tự động triển khai cho toàn bộ các môn học giống như học ở Trường cho lớp Kindergarten 2 và lớp Dự bị Tiểu học.
  • Chương trình học trực tuyến sẽ được thực hiện theo thời khóa biểu và Học phí sẽ được áp dụng như những ngày học ở Trường. Nhà trường sẽ áp dụng Chính sách giảm trừ 20% học phí cho học sinh cho những ngày học trực tuyến. Khoản giảm trừ này sẽ được trừ vào Học phí của lần thanh toán tiếp theo, hoặc hoàn trả sau khi năm học kết thúc. Chính sách Học phí được nêu trong Các Điều khoản và Quy định nhập học đã được ký sẽ giữ nguyên hiệu lực.
  • Chính sách giảm trừ 20% Học phí này sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chính sách ưu đãi khác. Tổng tỉ lệ phần trăm giảm trừ học phí cho những ngày học trực tuyến bao gồm cả chính sách giảm trừ này hay các chương trình ưu đãi khác sẽ không vượt quá 20% học phí cho học sinh.
  • Việc chấp thuận đăng kí học trực tuyến sẽ áp dụng cho cả Năm học 2022 - 2023. Trong trường hợp Tôi đăng kí cho con học trực tuyến nhưng con không tham gia học, mức giảm trừ Học phí vẫn được áp dụng cho tất cả các ngày nhà trường tổ chức học trực tuyến.
  • Mức giảm trừ 100% Học phí sẽ được áp dụng nếu con không đăng ký học trực tuyến trong những ngày Nhà trường tổ chức học trực tuyến. Khoản giảm trừ này sẽ được trừ vào Học phí của lần thanh toán tiếp theo, hoặc hoàn trả sau khi năm học kết thúc.
 

Verification