Home / Cơ hội nghề nghiệp

Vui lòng liên hệ với Phòng Nhân sự tại:

Công ty Cổ phần KinderWorld Việt Nam
Phòng 808, Tầng 8, CentrePoint,106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 28 3997 9573
Fax: +84 28 3997 9528
Email: jobapplication-hcmc@kinderworldgroup.com

Công ty Cổ phần KinderWorld Việt Nam
Đường Gamuda Gardens 2, Gamuda Gardens, Km 4.4 Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84 24 6664 1717
Fax: +84 24 6664 1716
Email: jobapplication-hanoi@kinderworldgroup.com