Home / Giáo viên

Đội ngũ Giáo viên tận tâm và chu đáo được đào tạo thường xuyên với mục tiêu giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện.

Chương trình Mẫu giáo quốc tế:

Các lớp học có sĩ số nhỏ được giảng dạy bởi một giáo viên nước ngoài và một giáo viên trợ giảng Việt Nam với tỉ lệ học sinh trên giáo viên chuẩn nhằm tối ưu hóa môi trường học tập giúp trẻ có điều kiện để học hỏi và phát triển trí tuệ.

Chương trình Mẫu giáo Hội nhập:

Do các giáo viên Việt Nam có chuyên môn giảng dạy bằng tiếng Anh.