Home / Các quy định và chính sách tuyển sinh

Những quy định về tuyển sinh

Học sinh đăng ký vào Chương trình Hội nhập và Chương trình Quốc tế được xét tuyển theo những tiêu chí sau:

  • Học sinh được cân nhắc xếp lớp theo độ tuổi, kết quả phỏng vấn và sĩ số hiện tại của các lớp.
  • Để đảm bảo tiêu chuẩn trong việc dạy và học, sĩ số học sinh tối đa trong mỗi lớp học được duy trì trong khoảng từ 12 đến 25 học sinh đối với các lớp Mẫu giáo, tùy thuộc vào chương trình và độ tuổi của học sinh.
  • Các gia đình đã có một hay nhiều hơn một anh/chị/em ruột hiện theo học tại trường sẽ có quyền ưu tiên khi tiếp tục đăng kí cho anh/chị/em ruột nhập học.

Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm:

  • 2 ảnh hộ chiếu của học sinh
  • Bản sao có công chứng Giấy khai sinh và/hoặc Hộ chiếu của học sinh
  • Bản sao Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân của bố mẹ
  • Giấy Chứng nhận sức khỏe/Giấy Chứng nhận tiêm chủng
  • Bản sao chương trình bảo hiểm tai nạn của học sinh (nếu bố mẹ chọn không tham gia chương trình bảo hiểm của trường)