Home / Lớp học

Độ tuổi của học sinh Nhà trẻ và Mẫu giáo

  • Lớp Nhà trẻ – 18 tháng đến 2 tuổi
  • Lớp Mẫu giáo nhỏ – 2 đến 3 tuổi
  • Lớp Mẫu giáo nhỡ – 3 đến 4 tuổi
  • Lớp Mẫu giáo lớn – 4 đến 5 tuổi
  • Lớp Dự bị Tiểu học – 5 đến 6 tuổi

Giờ học

  • Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8.30 sáng đến 3.30 chiều
  • Các chương trình ngoại khóa sau giờ học được tổ chức từ 3.30 đến 4.30 chiều

# Thời gian học là từ thứ hai đến thứ sáu, theo lịch học của nhà trường và được nghỉ lễ các ngày theo danh sách quy định.
# Giờ học tùy thuộc vào mỗi điểm trường.