Home / Mục tiêu Học tập Toàn trường

Mục tiêu học tập toàn trường đưa ra những tiêu chí về kiến thức và kỹ năng mỗi học sinh cần biết, hiểu và có thể hoàn thành được khi các em kết thúc chương trình học tại Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld.

Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld đặt mục tiêu để học sinh có thể trở thành:

Những học sinh có thành tích học tập tốt:

 • Đạt hoặc vượt trên kết quả học tập mong đợi cho từng năm học
 • Luôn tiến bộ trong học tập
 • Không ngừng phấn đấu để đạt được kết quả học tập tốt hơn

Những học sinh tự tin trong giao tiếp:

 • Sử dụng thành thạo cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
 • Cộng tác tốt với các thành viên khác
 • Sáng tạo trong cách thức diễn đạt

Những học sinh có tư duy phản biện

 • Áp dụng các kỹ năng phân tích và tư duy ở mức độ cao hơn

Những học sinh hiểu biết về công nghệ:

 • Sử dụng công nghệ một cách hiệu quả để tìm kiếm, tổ chức, đánh giá, kiến tạo và truyền đạt thông tin
 • Hiểu và có trách nhiệm trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, các công cụ kết nối và truyền đạt thông tin

Những công dân năng động và có trách nhiệm:

 • Hiểu biết và tôn trọng giá trị của các nền văn hóa khác nhau.
 • Thể hiện tính công dân và trách nhiệm xã hội thông qua việc giúp đỡ người khác
 • Hiểu được tầm quan trọng của lối sống lành mạnh và tích cực
 • Hiểu biết và thực hành các chuẩn mực đạo đức chung