Home / Hoạt động ngoại khóa

Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld cung cấp các hoạt động ngoại khóa sau giờ học phong phú nhằm phát triển niềm đam mê và năng khiếu của mỗi học sinh. Các hoạt động ngoại khóa có thể thay đổi theo từng học phần và khác nhau ở mỗi điểm trường.

Một khoản phí nhỏ sẽ được thu để chi trả các chi phí tổ chức hoạt động ngoại khóa sau giờ học.