Home / Tin tức và sự kiện / Ngày Liên Hợp Quốc

Ngày Liên Hợp Quốc

Ngày Liên Hợp Quốc được tổ chức lần đầu tiên tại SIS @ Saigon South với nhều hoạt động phong phú như trang trí bảng, thuyết trình tìm hiểu về văn hóa và đời sống xã hội, các địa điểm nổi tiếng, di tích lịch sử,… của các quốc gia thành viên liên hợp quốc.

Trang trí bảng

Tới thăm lớp và tìm hiểu về các quốc gia thành viên.