Home / Tin tức và sự kiện / Tuần Lễ Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật, Toán Học và Nghệ Thuật !

Tuần Lễ Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật, Toán Học và Nghệ Thuật !

Trong tuần cuối cùng của Học kỳ 2, các học sinh đã tham gia Tuần lễ STEM / STEAM. Giáo viên đã hướng dẫn cho học sinh một số dự án, nhiệm vụ và hoạt động để tham gia để tìm hiểu về các khía cạnh khác nhau của Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Học sinh đã có một tuần tuyệt vời để học các kỹ năng mới và thú vị.