Home / Tin tức và sự kiện / Lễ Tốt Nghiệp Và Tổng Kết Năm Học 2019 – 2020 Tại SIS @ Thành Phố Mới Bình Dương